Afspraak maken

Telefonisch

Dit kan tussen ’s morgens vanaf 8:00 tot 09:45 uur en van 10:15 en 11:00 uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact, met deze informatie kan de assistente een juiste inschatting maken of uw reden van contact spoed heeft of niet en eventueel meer tijd voor u inplannen.
De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Indien u de afspraak binnen 24 uur afzegt, of niet op uw afspraak komt opdagen zonder af bericht, zijn wij genoodzaakt hier kosten voor in rekening te brengen.
Deze zult  u zelf moeten betalen en worden niet vergoed door uw zorgverzekering.

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen of uitslagen kunt u gebruik maken van het telefonisch-spreekuur. De huisarts belt u in principe terug tussen 12.00 en 14.00 uur, u kunt hiervoor een afspraak maken via de assistente.

Meer tijd nodig op spreekuur?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen kan de huisarts u ook thuis bezoeken .
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Rijbewijskeuring

Bij ons in de praktijk worden geen rijbewijskeuringen afgenomen, hiervoor kunt u contact opnemen met een keuringsarts.