Afspraak maken

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden, maak altijd vooraf een afspraak. Dit kan tussen 8:00 en 09:45 uur en tussen 10:15 en 11:00 uur. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Terugbel-spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het terugbel-spreekuur. De huisarts belt u terug tussen 12.00 en 14.00 uur. Dit kan alleen voor korte vragen en/of uitslagen.

Meer tijd nodig op spreekuur?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Visite en huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

 

Rijbewijskeuring

Het is niet mogelijk om een afspraak te maken voor een rijbewijskeuring.