Agressie en ongewenst gedrag

Agressie en ongewenst gedrag

Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van grootste belang om de beste kwaliteit van zorg te kunnen leveren.
Wij tolereren daarom geen agressie, discriminatie, grof taalgebruik, geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.
In geval van bovenstaande, zullen wij handelen volgens ons protocol en wordt dit geregistreerd in uw dossier en eventueel aangifte gedaan bij de politie.