Griep- en reisvaccinatie

Indien u in aanmerking komt, ontvangt u de uitnodiging voor de griepvaccinatie half oktober per post. Hierin staan de data en tijden vermeld, waarop u de vaccinatie kunt krijgen. Graag uw brief meebrengen voor onze administratie.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op deze site  https://www.lcr.nl/ vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers.